Cadetten en scholieren

Zoekveld

Cadetten en scholieren

1. Algemene BASIS-trainingen

Deze trainingen hebben als doel de algemene vaardigheden van de atleten (snelheid, kracht, uithouding, lenigheid en coördinatie) zo goed mogelijk verder uit te bouwen en hen ondertussen nog meer met de atletiekspeciefieke vaardigheden vertrouwd te maken.

Om er voor te zorgen dat de atleten kunnen genieten van een zo goed mogelijke begeleiding zal er gewerkt worden met een poule van ervaren trainers die samen kunnen werken aan de ideale vorming voor de atleten. Hierdoor kunnen de atleten maximale informatie bekomen van verschillende trainers en kan er voor per aandachtspunt in kleinere groepen worden gewerkt wat ideaal is voor atleet-specifieke begeleiding. Een gezamenlijke opwarming en techniek zal zorgen voor een hechte band. Aangezien er met een rotatiesysteem zal worden gewerkt binnen eenzelfde training zullen alle atleten dezelfde aandachtspunten aangeboden krijgen per training. Een atleet heeft verschillende trainers die samen met hem/haar naar 1 doel werken, een zo goed mogelijk begeleiding van de algemene vorming.

2. Meer specifieke trainingen

Deze trainingen hebben als doel om de atleten de kans te geven om zich in een bepaalde discipline meer te gaan ontwikkelen. Elk van de verschillende disciplines heeft 1 specialisatietrainer die afhankelijk van de discipline op een ander tijdstip zal training geven. Onderstaand lijstje geeft een overzicht van welke discipline op welk tijdstip door welke trainer zal worden specifiek benaderd.

Sprint Hendrik Hauttekeete
Horden Melanie Moreels
Halve fond Jean-Claude Fasseur
Hoogspringen Elie Van Vlierberghe
Polsstokspringen Koen De Coninck / Wesley Rombaut
Ver- en hinkstapspringen Gunther Mosselmans
Kogel en discus Kelly Van Maldegem
Speer Luc Van Maldegem

Deze trainingen zijn gereserveerd voor de atleten die ofwel aanleg ofwel de atleten die een grote affectie hebben voor een bepaalde discipline. Het is wel niet de bedoeling dat een atleet op eigen houtje beslist van bij 1 van de specialisatietrainers te gaan trainen. Dit dient steeds in overleg te gebeuren met de coördinator en de trainer van de specialisatie in kwestie.

De trainers van de specifieke traingen gaan er van uit dat de aspecten die tijdens de basistrainingen worden aangeleerd dan ook tijdens die trainingen onder de knie worden gekregen zodanig dat zij zich tijdens de specifieke trainingen kunnen concentreren op de meer discipline specifieke onderdelen. Bijgevolg kan het dus zeker niet dat een atleet enkel naar de specifieke trainingen zal komen. Als dit door de trainers van de algemene vorming wordt opgemerkt, zal de toegang tot de specifieke trainingen worden weerhouden.

Er wordt vooropgesteld dat een atleet per week maximaal slechts een beperkt aantal specifieke trainingen mag volgen (voor cadetten is dit bepaald op 1, voor scholieren 2). Uitzonderingen hierop zijn mogelijk maar enkel na overleg tussen de coördinator, de trainers en de atleet en diens ouders.

3. Indoortrainingen

Wat betreft de specifieke trainingen, zullen deze omwille van de onvoorspelbare weersomstandigheden sommige specifieke trainingen in de Topsporthal doorgaan. Om daar te kunnen gaan trainen dient er door de atleten een persoonlijk sportpasje aangeschaft te worden, prijs € 84 waarvan men € 20 terug kan krijgen als men in de periode van 1 nov 2015 tot 30 april 2016 aan 5 wedstrijden heeft deelgenomen en een resultaat kan voorleggen. Deze sportpasjes kunnen enkel via het clubsecretariaat bekomen worden. Gelieve met een pasfoto en gepast geld op het secretariaat langs te komen indien U zo een pasje wenst.

Het is ook mogelijk om per training te betalen, dit kost € 2,40 en dient afgerekend te worden aan de balie van de BLOSO Topsporthal.

4. Contactpersoon

Bij eventuele vragen, problemen, onduidelijkheden of dergelijke kan U steeds contact opnemen met de coördinator : Melanie Moreels (melanie.moreels@telenet.be)