Kangoeroes

Zoekveld

Kangoeroes

Voor wie?

Kinderen die in het 1ste leerjaar zitten kunnen zich aansluiten in de club en noemen we kangoeroes.
Het is een leeftijdscategorie die in het seizoen 2013-2014 in het leven werd geroepen door de VAL en de LBFA om ook héél jonge kinderen van atletiek te laten proeven.
Deze nieuwe categorie kreeg de naam “Kangoeroe”, een keuze die vooral genomen werd op basis van het feit dat de benaming in de twee landstalen dezelfde is én die refereert naar het springen in de atletiek. De categorie wordt afgekort als “KAN”.

Wat met wedstrijden?

De kangoeroes kunnen niet deelnemen aan reguliere wedstrijden.
Voor de Kangoeroes worden geen startnummers uitgereikt, wel een lidkaart.
Zij kunnen enkel deelnemen aan Kids’ Athletics activiteiten en aan (team)veldlopen.
In de kalender zijn steeds meer van deze organisaties terug te vinden.

Trainingen

De kangoeroes trainen afzonderlijk en krijgen begeleiding van trainers die gewend zijn met deze kleine kinderen om te gaan.
De trainingen vinden plaats op de reguliere trainingsdagen. Meer info hierover kan terug gevonden worden in de trainingskalender.