De herinnering blijft

*** Gent 11 november 2019 ***

Weinig bekend, maar wel een traditie, is het feit dat de KAAG-familie (Atletiek – Voetbal – Hockey – Tennis) elk jaar zijn leden herdenkt die gesneuveld zijn in of die slachtoffer werden van de twee Wereldoorlogen. Dat gebeurt door een groet aan het gedenkteken dat ter ere van deze overledenen in Gentbrugge staat.

De redactie van KAAG Atletiek wil daar op twee manieren een bijdrage toe leveren.

1. We hebben op onze website een pagina met de naam ‘Geschiedenis’. Die staat onder de hoofdrubriek ‘Onze club‘. Deze pagina is gemaakt om verhalen te brengen over de historiek van onze club in het algemeen, maar ook over opmerkelijke gebeurtenissen, die we liefst niet vergeten. Voor dit laatste soort onderwerpen is er zeker nog plaats. We nodigen onze aandachtige lezers uit om suggesties te doen of zelf een een stukje te plegen met een historische terugblik.

Bij de 11 november-herdenking van dit jaar is de idee ontstaan om het herdenkingsmonument zelf even in de aandacht te brengen. Wie anders dan Johan De Vos, kenner, schrijver, KAAG-getrouwe (hij viert dit jaar zijn 50ste jaar lidmaatschap!) is beter geplaatst dan die taak op zich te nemen. Hij had dit jaren terug trouwens al gedaan via een publicatie in een tijdschrift. 
Een stukje KAAG-historiek staat dus nu op de Geschiedenis-pagina van deze website.
Met deze link kom je er direct: De Steen

.

2. Omdat niet alles in het eerste venster van onze website kan staan, willen we van hier verwijzen naar een andere pagina. Dat is er eentje onder de naam ‘Literair’ en is gerangschikt onder de hoofdrubriek ‘Media’. Weinig mensen zullen zo’n pagina verwachten op de website van een atletiekclub. Maar bij ons is dat wel zo. Omdat er toch wel ‘schrijvende atleten of leden zijn’. En wij geloven dat zij een meerwaarde toevoegen aan het leven en de structuur van de club. Alweer is Johan De Vos hier onze menner. Af en toe zet hij een kort stukje atletiekinspiratie neer, dat hij placht een cursiefje te noemen. Maar soms is zijn werkstuk iets té filosofisch of té poëtisch om een cursief te zijn. Daarom hebben wij plaats gemaakt voor zulke korte bijdragen onder de naam ‘Literair’. Het weze ons vergeven als dit te verheven klinkt. De jongste bijdrage van Johan is ingegeven door de herdenking op 11 november. Met deze link kom je op zijn pagina: Johan De Vos