Vanaf 18 mei terug naar de trainingen?

Beste leden, atleten en trainers,

De voorwaarden waaronder we jullie vanaf 4 mei opnieuw zouden mogen laten trainen op en rond de piste zijn behoorlijk streng en nauwelijks haalbaar voor een grote club zoals KAAG.

De afstandsregel, het verbod op groepsvorming, de verplichting om handen te wassen voor en na, de onmogelijkheid om kleedkamers, toiletten en kantine op te stellen maken dat we onmogelijk trainingen kunnen organiseren voor al onze leden. In kleine groepjes per 2 (steeds dezelfde) of per 3 met een trainer zou dat wel lukken, maar we willen al onze leden-atleten op een

zelfde manier laten sporten. We gaan dan ook niet arbitrair bepalen wie wel en wie niet uitverkoren is om te komen trainen.

Liefst van al stellen we de trainingen onmiddellijk open voor iedereen en we verwachten dat dit wél zal lukken vanaf 18 mei.

De beheerder van de Blaarmeersen zal ons ook maar toegang tot de piste verlenen nadat we een actieplan hebben voorgelegd waaruit moet blijken dat onze trainingen voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Vóór 18 mei zal ons dat niet lukken. – lees hieronder de voorwaarden

We moeten nog even op onze tanden bijten en op eigen houtje de conditie op peil houden.

We hopen jullie spoedig gezond en wel terug te zien om er dan tegenaan te gaan.

Ook de intussen verschenen richtlijnen van de VAL spreken over dezelfde strenge voorwaarden. Deze kunnen jullie nalezen op hun website.

Dank voor uw begrip!

Het bestuur van KAAG

 

 

Uit de adviesnota van FARYS, beheerder:

I. Welke infrastructuur kan opengesteld worden?

Enkel openluchtterreinen, waarbij de veiligheidsmaatregelen omtrent de beperking van de verspreiding van het COVID-19 virus* kunnen gerespecteerd worden:

a. social distancing: steeds minstens 1.5m tussen elkaar

b. geen groepsvorming: 1 sporter/gezin + 2 (max. 3 personen indien niet uit hetzelfde gezin)

c. hygiëne: handen wassen voor- en na het sporten, geen gedeeld gebruik van materiaal, geen contact met toegangspoorten, tenzij ontsmetting na elk individueel contact mogelijk is

Kleedkamers, douches, cafetaria’s blijven gesloten. Sporters dienen zich thuis of buiten om te kleden.

Sport- en speelveldjes, outdoor-fitness, petanqueterreinen,…blijven gesloten.

Wat met sanitair? Dit behoort tot de binneninstallatie, dus dient gesloten blijven.
II. Wie kan er sporten en onder welke voorwaarden?

a. Scholen sporten NIET tot 18/05

b. Clubs kunnen sporten, OP DE STRIKTE VOORWAARDE dat de veiligheidsmaatregelen kunnen gerespecteerd worden en dit gestaafd wordt met een door de club voorbereid voorstel, aangepast aan de terreinen en werking ter plaatse.

Aan clubs wordt toegelicht dat zij zelf dienen toe te zien op de handhaving van de richtlijnen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19 virus, tenzij er toezicht/handhaving voorzien is van de gemeente / stad.