Wake up

***   Gent, 15 juni 2020   ***

We mogen wakker worden uit onze lock down, stilaan vrijer ademen en onze vertrouwde en geliefde activiteiten hernemen. Ook bij KAAG worden vanaf 1 juli de dingen iets meer zoals weleer. De trainingsgroepen worden wat ruimer, de kleedkamers en de douches gaan weer open. Zo ook de kantine, niet onbelangrijk!

De voorbije maanden zijn lastig en vervelend geweest voor al onze leden. Jullie die zo gehecht zijn aan bewegen, competitie, samen sporten en sociaal contact via jullie geliefde atletieksport. Het bestuur wil jullie allen bedanken voor het geduld dat jullie aan de dag hebben gelegd en voor het correcte gedrag waarmee jullie het coronavirus hebben helpen terugdringen.

Wij willen dat op een positieve en goed zichtbare manier in de verf zetten. En meteen ook onze verbondenheid als leden van één club een flitsende uitstraling geven. Alle leden krijgen een nieuw T-shirt. Uiteraard in blauwwit, maar in een nieuw design. 
Deze shirts zullen via de kantine verdeeld worden, op de trainingsuren. Een datum hebben we nu nog niet, maar kom maar eens kijken in de kantine vanaf begin juli. Wij zijn blij jullie opnieuw in levende en sportende wijze te ontmoeten.

Het bestuur

200629 KAAG_t-shirt_2020_bis