KAAGers in coronatijd

***   Gent, 11 augustus 2020.  ***

Natuurlijk doet corona wel iets met ons. Met ons allemaal. Met een atletiekclub. Met zijn leden en atleten. Dat konden we wel raden. Maar we zijn het even gaan vragen aan een diverse serie leden, van atleten tot Leielopers, van juryleden tot supporters, van jongeren tot mama’s. Welke invloed had corona op hen, en hoe zijn ze deze bizarre tijd aan het beleven. Van een twaalftal hebben wij hun luchtige of doorleefde antwoorden op de Nieuwspagina van Twizzit gezet (alleen toegankelijk voor KAAG-leden). Je kunt ze daar van a tot z lezen.

Ondanks de verscheidenheid van de stemmen zitten er terugkerende waarden in de meeste van de verhalen. We vatten samen:

Sport beoefenen zelf is natuurlijk een belangrijke waarde, maar enkelen onderstrepen dat het voor hen toch niet het belangrijkste is in het leven (Steven). Merkwaardig hoe we ervaren dat deze pandemie zo onrealistisch lijkt, maar toch wel echt gaande is en om zich heen grijpt (Stephanie). Gezondheid wordt duidelijk gelezen als een hoog goed, en als het er op aankomt belangrijker dan een hobby (Jens).

De nieuwe omstandigheden laten ook toe om sport anders te beleven. We hebben geleerd om anders te trainen en anders met ons lichaam om te gaan (Senne). We konden naast atletiek ook andere sporten ontdekken en appreciëren (Jente). Sommigen wijzen de ervaring aan dat er gewoon nog andere dingen zijn buiten permanent trainen en atletiek (Sabine DM en Senne). Concreet wordt het ontdekken en anders beleven en genieten van de natuur ook naar voor geschoven (Thomas). Coronatijd was niet in het minst een leerschool en een warme uitnodiging om te zorgen voor elkaar en die zorg ook hoog te waarderen (Gitte). Het was, als thuiswerken en pre-teaching veel van ons vroeg, ook al eens een moment om alleen te zijn. Of om ‘het hoofd gezond’ te houden (Ineke)

Als de Gentse uitdrukking ‘alle neuzekes in dezelfde richten zetten’ iets betekent, dan heeft corona wel zo iets gedaan. Zeker met ons inzicht op ‘sociale afstand’ en ‘sociaal contact’. Vaak lazen we hoe de sociale contacten werden gemist (Ineke) en dat ze dus in normale tijden ook als zeer belangrijk mogen aanzien worden (Sabine DG). Sport zelf is sterk verweven met die sociale component. Sport is een zinvolle bezigheid, een sociale gebeurtenis en een uitlaatklep (Isabelle). Niet in het minst atletiek, wat een individuele sport lijkt, maar toch is het ‘samen’ dat we beter worden en dat we plezier maken (Thomas). Plezier maken en er het beste proberen uit te halen, dat was en is zeker een drijfveer bij onze jongste atleten (Amélie). 

Tot slot citeren we twee geïnterviewden expliciet.

Johan: “Voor mij komen de zachte waarden naar boven, zoals solidariteit met anderen en respect voor de natuur”.

Gitte: “Ik hoop dat we er volgend jaar samen een onvergetelijk jaar van kunnen maken, met heel wat hoogtepunten en nog steeds respect, dankbaarheid en zorgen voor elkaar als waardevolle pijlers in een wereld die voor iedereen mooi is en een plek van veiligheid, vrede en vrijheid zou moeten zijn.