Julien Vandevyvere overleden

***   Gent 26 maart 2022   ***

Deze morgen kreeg ik telefoon van Mario Vandevyvere dat zijn vader overleden is. Julien was een trouwe supporter van zijn twee zonen, Mario en Franky, die toen ze klein waren bij elke wedstrijd aanwezig was.

Het cursiefje hieronder, ‘Licht’, gaat hierover. Het is meteen een blijk van medeleven van onze KAAG-gemeenschap met de bedroefde familie.

Johan De Vos,

18. Licht