11 november

11 november is voor KAAG een dag van herdenking aan de Steen. 

Het monument voor de leden van KAAG die het slachtoffer werden van een van de twee Wereldoorlogen. 

Het monument bevindt zich in de Tennisstraat in Gentbrugge, aan de ingang van het vroegere Jules Ottenstadion. 

Het stadion is ondertussen gesloopt en zal plaats maken voor de ‘Ecowijk Gantoise’. 

De Steen wordt bewaard en krijgt hierin een plaats. 

Op de foto zien we onder meer Marcel Janssens, eresecretaris en bestuurslid. 

En Daniel De Cloet, vroeger trainer en voormalig bestuurslid van KAAG Atletiek. 

Verder ook Johan De Vos, columnist voor KAAG en Leieloper.

 

 

Foto’s: Mieke Debrabandere.