Kaag Atletiekkamp Blaarmeersen Aug 23

Via dit online-formulier kan u uw kinderen inschrijven voor het eerstvolgende KAAG atletiekkamp dat plaatsvindt deze zomer van maandag 21 augustus t.e.m. vrijdag 25 augustus 2023.  Na het ingeven van alle nodige gegevens kan u meteen ook online betalen zodat uw inschrijving afgerond is. Bij niet deelname aan het kamp, wordt enkel bij voorlegging van een doktersattest terugbetaald, mits aftrek van de administratieve kosten (15%).