Vertrouwenspersonen

Katrien De Reu

Vertrouwenspersoon

0472591192


Jan Willemarck

Vertrouwenspersoon

0476287060


De vertrouwenspersonen van KAAG kunnen worden aangesproken voor punten die soms moeilijk bespreekbaar zijn. Vertrouwenspersonen garanderen je dat het gesprek ‘onder ons’ blijft. En dat je naam niet verder genoemd wordt, zo je dat niet wil.

In het bijzonder is een vertrouwenspersoon aan te spreken in gevallen van grensoverschrijdend gedrag.