Vertrouwenspersonen

Melanie Moreels

Vertrouwenspersoon


De vertrouwenspersoon van KAAG kan worden aangesproken voor punten die soms moeilijk bespreekbaar zijn. Vertrouwenspersonen garanderen je dat het gesprek ‘onder ons’ blijft. En dat je naam niet verder genoemd wordt, zo je dat niet wil.
In het bijzonder is een vertrouwenspersoon aan te spreken in gevallen van grensoverschrijdend gedrag.