Cadetten en Scholieren

WIE?

Het gaat om twee leeftijdscategorieën:

  • Cadetten (worden 14 of 15 jaar)
  • Scholieren (worden 16 of 17 jaar)

ALGEMENE BASISTRAININGEN

Deze trainingen hebben als doel de algemene vaardigheden van de atleten (snelheid, kracht, uithouding, lenigheid en coördinatie) zo goed mogelijk verder uit te bouwen en maar ook met de atletiekspecifieke vaardigheden nog meer vertrouwd te worden.

Om er voor te zorgen dat de atleten kunnen genieten van een zo goed mogelijke begeleiding zal er gewerkt worden met een poule van ervaren trainers. Hierdoor kunnen de atleten maximale informatie bekomen uit verschillende bronnen en kan er per aandachtspunt in kleinere groepen worden gewerkt. Een gezamenlijke opwarming en techniek zal zorgen voor een hechte band. Een atleet heeft verschillende trainers die samen met hem/haar naar 1 doel werken, een zo goed mogelijk begeleiding van de algemene vorming.

MEER SPECIFIEKE TRAININGEN

Deze trainingen hebben als doel de atleten de kans te geven om zich in een bepaalde discipline te ontwikkelen. Elk van deze disciplines heeft een specialisatietrainer, die afhankelijk van de discipline op een ander tijdstip zal training geven doorheen de week. Je kan de verschillende specialisatietrainers en hun disciplines hier raadplegen.

Deze trainingen zijn gereserveerd voor de atleten die ofwel aanleg ofwel een grote affectie hebben voor een bepaalde discipline. Het is niet de bedoeling dat een atleet op eigen houtje beslist bij een van de specialisatietrainers te gaan trainen. Dit dient steeds in overleg te gebeuren met de coördinator en de trainer van de specialisatie in kwestie.

De trainers van de specifieke trainingen gaan er van uit dat de aspecten die tijdens de basistrainingen worden aangeleerd daar ook moeten verworven worden,  zodat zij zich tijdens de specifieke trainingen kunnen concentreren op de meer discipline-specifieke onderdelen. Dus enkel naar de specifieke trainingen komen, dat kan niet. Als dit door de trainers van de algemene vorming wordt opgemerkt, zal de toegang tot de specifieke trainingen worden ontzegd.

Er wordt vooropgesteld dat een doorsnee atleet per week  een beperkt aantal specifieke trainingen mag volgen (voor cadetten is dat maximaal 1, voor scholieren 2). Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, maar enkel na overleg tussen de coördinator, de trainers en de atleet en diens ouders.

INDOORTRAININGEN

Wat betreft de specifieke trainingen, zullen deze omwille van de onvoorspelbare weersomstandigheden soms in de Topsporthal doorgaan. Om daar te kunnen trainen dient een atleet over een persoonlijk Topsporthal-pasje te beschikken. De prijs is € 84.  Daarvan kan  € 20 terugverdiend worden  als de atleet  in de periode van 1 nov  tot 30 april aan 5 wedstrijden heeft deelgenomen en een resultaat kan voorleggen. Deze pasjes kunnen aan de balie van de Topsporthal bekomen worden.
Indien je denkt dat je slechts een beperkt aantal keren in de Topsporthal zult trainen, is het ook mogelijk om per training te betalen. Dit kost € 2,40 en dient eveneens afgerekend te worden aan de balie van de Topsporthal.

CONTACTPERSOON

Bij eventuele vragen, problemen, onduidelijkheden of dergelijke kan je steeds contact opnemen met de coördinator Jonas Vander Vennet (cadsch@kaag.be).

Vergunningsaanvraag

Inschrijvingen worden via ons onlineplatform Twizzit geregeld. De inschrijvingslink kan u verkrijgen via kaag@atletiek.be .

Gedragscode

De Panathlon-verklaring legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Deze gedragscode is gebaseerd op een visie van openheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen en wordt ondertekend door alle jeugdbegeleiders. Bij aanvang van het sportjaar ontvangt elk lid een exemplaar met de elementaire gedragscode.

De hele Panathlon-verklaring lees je hier.