Kangoeroes: Informatie

WIE?

Kinderen die in het 1ste leerjaar zitten kunnen zich aansluiten bij de club. Omdat een atletiekjaar (begint in oktober en eindigt een jaar later in oktober) grotendeels overeenkomt met een schooljaar, betekent dit dat we hier spreken van kinderen die 7 jaar worden in dat jaar.
Het is een leeftijdscategorie die in het seizoen 2013-2014 in het leven werd geroepen door de VAL en de LBFA om ook héél jonge kinderen van atletiek te laten proeven. Deze nieuwe categorie kreeg de naam “Kangoeroe”, een keuze die vooral genomen werd op basis van het feit dat de benaming in de twee landstalen dezelfde is én die refereert naar het springen in de atletiek. De categorie wordt afgekort als “KAN”.

TRAININGEN

De kangoeroes trainen afzonderlijk en krijgen begeleiding van trainers die gewend zijn met deze kleine kinderen om te gaan. De klemtoon ligt op spelvreugde en algemene sportieve ontwikkeling. Zeker niet op competitie.
De trainingen vinden plaats op de reguliere trainingsdagen. Zie de trainingskalender.

WEDSTRIJDEN?

De kangoeroes kunnen niet deelnemen aan reguliere wedstrijden. Daarom worden voor de Kangoeroes  geen startnummers uitgereikt, alleen een lidkaart. Zij kunnen enkel deelnemen aan Kids’ Athletics activiteiten en aan (team)veldlopen.
In de kalender zijn steeds enkele  van deze organisaties terug te vinden.

CONTACTPERSOON

Bij eventuele vragen, problemen, onduidelijkheden of dergelijke kan je steeds contact opnemen met de jeugdverantwoordelijke : Sofie Timmermans (sofie.timmermans@fulladsl.be).

Vergunningsaanvraag

Inschrijvingen worden via ons onlineplatform Twizzit geregeld. De inschrijvingslink kan u verkrijgen via kaag@atletiek.be .

Gedragscode

De Panathlon-verklaring legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Deze gedragscode is gebaseerd op een visie van openheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen en wordt ondertekend door alle jeugdbegeleiders. Bij aanvang van het sportjaar ontvangt elk lid een exemplaar met de elementaire gedragscode.

De hele Panathlon-verklaring lees je hier.