Bestuur en medewerkers

KAAG heeft als vereniging zonder winstoogmerk een RAAD VAN BESTUUR.

Om onze doelstelling van goede atletiek-opleiding en -begeleiding waar te maken beschikken we over een grote staf aan TRAINERS.

Om eigen wedstrijden en wedstrijden van andere verenigingen in goede banen te leiden heeft KAAG een reeks van deskundige JURYLEDEN.

Tenslotte zijn onze LOGISTIEKE MEDEWERKERS een niet te onderschatten schakel in onze werking.