Normen en waarden

Privacyverklaring, gericht aan onze leden:

Een aantal persoonsgegevens van u worden door onze vereniging KAAG Atletiek vzw (maatschappelijke zetel: Voordries 13, 9050 Gentbrugge)  bewaard en verwerkt. Binnen de contractuele relatie, om u te laten deelnemen aan ons sportaanbod en aan de activiteiten die wij organiseren, is het gerechtigdvaardigd belang ontstaan om over deze gegevens te beschikken.

Van personen jonger dan 18 jaar verwerken wij alleen persoonsgegevens indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Via het adres bestuur@kaag.be kunt u inzage vragen van uw persoonsgegevens en ze eventueel laten verbeteren.

Behoudens om het vervullen van wettelijke verplichtingen geven wij deze gegevens nooit door aan derden en we bewaren ze ook niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.