Premiestelsel

Bij deze het premiestelsel dat vanaf het winterseizoen van 2019-2020 in voegen treedt.

Dit invulformulier moet ingediend worden bij premies@kaag.be. De precieze deadline hiervoor wordt nog meegedeeld, maar dit is elk jaar rond 15 oktober.