Premiestelsel

Hierbij het premiestelsel dat vanaf het winterseizoen van 2019-2020 in voegen treedt.
Wat het zomerseizoen betreft, beslist het bestuur in de loop van de zomer of hiervoor premies zullen uitbetaald worden, aangezien de mogelijkheden om prestaties af te leveren niet representatief zullen zijn voor een ‘normaal atletiekjaar’.