Premiestelsel

Bij deze het premiestelsel dat vanaf het winterseizoen van 2019-2020 in voegen treedt.

Dit invulformulier moet ingediend worden bij premies@kaag.be tegen 15 oktober 2020.