Clubgrade !

26 juni 2021  De upgrade is ruim twee jaar bezig…

Dit project is gestart op 19 februari 2019. Corona heeft er ongetwijfeld geen deugd aan gedaan. Maar dat doet ons niet twijfelen. Weet je nog wel, we gebruikten de metafoor van sporen en treintjes. Dit beeld trekken we opnieuw open. Een bezinningsperiode geeft nieuw perspectief. De sporen die in deze tijd zijn aangelegd zullen we één voor één bekijken. Treintjes zullen we opnieuw laten bollen. Met nieuwe energie waar die te vinden is,  met nieuwe conducteurs die zich aandienen, met nieuwe ideeën waar die opborrelen.

Ben je niet meer mee met ons spoorboekje?  Lees hieronder hoe wij het een jaar geleden hebben neergeschreven.

 

18 februari 2020  Evaluatievergadering na één jaar Clubgrade

Aanwezig: Sofie Timmermans, Hanne Roels, Sabine De Grave, Gitte Haenen, Koenraad De Vijlder, Jonas Vander Vennet, Jean Vancampo en André De Decker

Alle twaalf de opgestarte projecten (ook ‘sporen’ genoemd) worden overlopen.

Spoor 1. Bruggen bouwen

Bedoeling:
Positieve verbindingen maken tussen leden en tussen club-onderdelen.

Treinbegeleiders: Sabine De Grave en Christl Tuyttens.

Evaluatie:
Sabine en Christl hebben er voor gezorgd dat de Gentse Leielopers de joggings van de nevenafdelingen hebben bezocht. Ze zijn van plan om dat nog verder te doen.
Hanne: Onder de jeugdtrainers bestaat de intentie om op de wedstrijden goed samen te werken, dus ook met de trainers van de nevenafdelingen. De jonge atleten krijgen daardoor beter het gevoel tot een zelfde club te behoren. Er wordt ook op gelet dat de aflossingsteams gemengd zijn: Blaarmeersen – De Pinte – Laarne – Lembeke.
De treinbegeleiders zien nog wel wat groeipotentieel op dit spoor, en willen dus verder doen.
Er is ook al opgeroepen om de berichten van de websites van de afdelingen op een passende en ondersteunende manier over te nemen of te accentueren. Dat kan zeker nog beter.

Perspectief:

 • Sabine en Christl doen zeker verder.
 • Hanne is een voortrekker om de band tussen de jeugdtrainers aan te halen.
 • De club zal infosessies organiseren over interessante sportonderwerpen. Zo is voorzien op 25/3: ‘blessurepreventie’. Er kunnen er nog volgen.


Spoor 2. Organiseer de organisatie

Bedoeling:
De cluborganisatie verbeteren en duidelijker maken.

Treinbegeleiders: Koenraad De Vijlder en Jean Vancampo.

Evaluatie:
Dit project bleef voor het grootste deel van de club wat stil. Toch is er al behoorlijk wat denkwerk verricht over dit onderwerp. Dat was tot nu toe niet rijp om er verder mee aan de slag te gaan. Maar toch zal dat binnenkort wel gebeuren.


Perspectief:

 • We mogen uitkijken naar nieuwe ideeën over de cluborganisatie.


Spoor 3. TWIZZIT efficiënt

Bedoeling:
De communicatie-tool TWIZZIT beter leren gebruiken

Treinbegeleiders: Jonas Vander Vennet en Steven Vancoetsem.

Evaluatie:

Geslaagde toepassingen met Twizzit zijn de inschrijvingen en herinschrijvingen van de leden, de inschrijvingen van het paaskamp en het zomerkamp.
De nieuwsbrief vertrekt ook vanuit Twizzit.
Twizzit biedt toch nog andere mogelijkheden. Er is dus zeker nog ‘ondergebruik’.
Een belangrijke toepassing zou kunnen zijn de aanwezigheden op trainingen bij te houden. Begrijpelijk is daar bij de trainers wel wat weerstand. Maar allicht moeten we én de meerwaarde én het gebruiksgemak in de verf zetten.
Binnenkort gaan we op cursus bij Twizzit zelf. Daartoe moeten we nog een oproep doen om enkele leden te vinden die willen ‘mee leren’.
Steven vindt niet meer de tijd om bij dit project te helpen en moeten we schrappen als treinbegeleider.

Perspectief:

 • Op cursus gaan binnenkort!
 • Er kunnen zeker nog meer Twizzit-toepassingen aangeleerd worden.
 • Zeker de instrumenten ‘agenda’ en ‘aanwezigheden’ leren gebruiken.
 • Andere voortrekkers van Twizzit zijn welkom.


Spoor 4. Website verbeteren

Bedoeling:
De clubwebsite verbeteren en actueel houden

Treinbegeleider: André De Decker

Evaluatie:

De frontpagina van de website kent voldoende flow, waardoor de levendigheid wordt verzekerd.
De achterliggende pagina’s bevatten zeker nog fouten en worden onvoldoende actueel gehouden.
Zeer vervelend is dat Google de internetbezoekers vaak nog leidt naar de oude website. De data van de oude website zijn wel geïntegreerd in de nieuwe.
Jonas helpt om websiteconstructieprobleempjes op te lossen.

Perspectief:

 • Basis van de site is goed en kan behouden worden.
 • Jonas is, als kenner, van betekenis om digitale uitdagingen aan te pakken.
 • Andere deskundigen zijn welkom. De naam van Jo De Prez (leieloper) valt. Hij kan worden aangesproken.

Spoor 5. Sfeer en andere nuttigheden

Bedoeling: Positieve sfeer brengen in de club.

Treinbegeleiders: geen!

Evaluatie:

Bij de startvergadering in februari ’19 hoorden we duidelijk de roep naar meer positieve sfeer. Daarom is dit spoor getrokken.  Maar het blijkt moeilijk om daar een concreet project van te maken, en nog moeilijker om een ‘sfeermanager’ te laten opdraven.
Als de andere projecten slagen (zie als mooiste voorbeelden ‘Leven als een master’, ‘Uitstraling’ en ‘Bruggen bouwen’) zullen die vanzelf bijdragen aan een positieve sfeer.

Perspectief:

 • We zetten dit project stop.

Spoor 6. Uitstraling

Bedoeling:
Zo veel mogelijk uniformiteit en herkenbaarheid brengen in de  sportkledij van onze leden.

Treinbegeleider: Isabelle Moray

Evaluatie:
Deze trein rijdt wel degelijk. Isabelle zelf zegt daarover:

“Naar mijn gevoel vindt iedereen het fijn dat er kledij beschikbaar is. Zowel competitie als niet competitieatleten kopen aan. Het zorgt ook voor een eenheidsgevoel op wedstrijden.

Ook nieuw aangesloten leden willen meestal zo snel mogelijk de training aanschaffen.

Het project kan wellicht nog beter ondersteund worden door publiciteit op website, mail en facebook.
Aangevuld met de verkoop van tweedehandskledij, waar het kantinepersoneel voor zorgt,  is dit een mooi, verbindend project.
Zou ook kunnen worden aangevuld met het grimeren van de atleten bij interclubs en aflossingswedstrijden. Fien De Pauw doet kindergrime.

Perspectief:

 • Verdient te worden voortgezet en dat zal zeker gebeuren.
 • Aanspreken van Fien De Pauw voor kindergrime.


Spoor 7. Eet sportief

Bedoeling:
Meedoen met Sport Vlaanderen om in de sportkantines drank en voeding te presenteren die past bij sport.

Treinbegeleiders: Katrien Verschraegen en Annemie Bielen.

Evaluatie:
Het assortiment van snacks in de kantine is wel wat gewijzigd, in de richting van ‘meer gezond’. Toch blijven chips veel gevraagd en kunnen we dus moeilijk weren.

Perspectief:

 • Aandacht voor gezonder aanbod zullen we aanhouden.
 • We kunnen overwegen om een infosessie te organiseren over sportvoeding (gelijkaardig aan andere over blessurepreventie).
 • Gitte kan worden ingeroepen als (sport)voedingsdeskundige.


Spoor 8. Wees in met de UiTPAS

Bedoeling:
Meedoen met Stad Gent om sport en cultuur te promoten en ook mensen met beperkte financiële middelen kansen te geven.

Treinbegeleider: Sofie Timmermans.

Evaluatie:
De procedure loopt en de club is erkend door Stad Gent om mee te doen in het Uitpas-systeem.
Er zijn weinig leden die eventueel zelf een Uitpas hebben en hun recht op 25 punten opvragen.
Wel zijn er een behoorlijk aantal leden die gebruik maken van het kansentarief dat hen door Stad Gent is toegekend. Deze leden worden lid van KAAG aan een verminderde prijs: Stad Gent legt een stukje bij en de club zelf is verplicht een stukje van de prijs te laten vallen. De privacy van deze leden wordt gegarandeerd, hun statuut is enkel bij het secretariaat bekend.

Perspectief:

 • Dit is een mooie sociale opstelling van de club, wat we zeker verder zetten.
 • Sofie blijft het aanspreekpunt. Meerdere helpers zijn hierbij niet nodig.
 • Af en toe herhaalde publiciteit via nieuwsbrief en website is wenselijk.
 • We kijken na of ook personen met een beperking in aanmerking komen voor het kansentarief.


Spoor 9. Kleurtjeskassa

Bedoeling:
Geldverkeer in de kantine efficiënter maken.

Treinbegeleiders: Jean Vancampo, Katrien Verschraegen en Annemie Bielen.

Evaluatie:

De elektronische kassa levert haar voordelen op om de boekhouding van de kantine te ondersteunen. Kan misschien nog worden uitgebreid met een paar  helpende functies.


Perspectief:

 • Kan worden voortgezet en mogelijks uitgebreid in functies.


Spoor 10. Leven als een master

Bedoeling:
Stimuleren van het samen sporten bij onze masters-leden.

Treinbegeleiders: Ronny Coene, Marc Cherlet

Evaluatie:
Deze trein rijdt goed. Vooral de speelse sfeer is aantrekkelijk.
Er ontstaat een gezamenlijke aandacht voor wat de masters samen kunnen doen: aflossingswedstrijden, voorbereiding op interclub.
Spontaan duiken hier nog wel een paar namen op in dit verhaal, die naast Ronny en Marc ook als ‘treinbegeleider’ zouden kunnen benoemd worden.

Perspectief:

 • Trein verder laten rijden.
 • Petra Van Damme is ook mogelijke treinbegeleider, en wellicht nog anderen.
 • Dit project is een voorbeeld van sfeerbevordering.

Spoor 11. Wie schrijft die blijft… lopen

Bedoeling:
Het leven van onze club in woord en beeld brengen op de clubwebsite en sociale media.
Treinbegeleiders: André De Decker, Johan De Vos, Jonathan Verstraete en Ronny Coene.

Evaluatie:

Er komt heel wat reportage tot stand. Foto’s en video’s zijn er ook in overvloed.
Er komen af en toe spontane inzendingen binnen.
Best wat letten op een zeker evenwicht, want daar zijn onze lezers wel gevoelig voor.
Er was een akkoord, dat we als club Instagram zouden gebruiken, maar dat is niet van de grond gekomen.

Perspectief:

 • Dit project kan zeker verder gezet worden. 
 • Er mogen ook nog redacteurs bij komen.
 • André moet zorgen voor coördinatie in de eindredactie.
 • Instagram moet heropgestart worden.


Spoor 12.  Hoog inzetten

Bedoeling:
Bij de aanstelling van een nieuwe trainer voor hoogspringen, deze discipline promoten.

Treinbegeleiders: André De Decker en Jens Laporte

Evaluatie:
Het project is nog maar amper gestart en berust op stukjes publiciteit maken voor de hoogspring-discipline.
Het zou kunnen uitgebreid worden om, op een gespreide manier, een focus te zetten op al onze verschillende disciplines en de betrokken trainers.

Perspectief:

 • Uitbreiden naar alle disciplines.
 • Facebook en website gebruiken als publiciteitsmedium.

  

17 december 2019

Nog voor het einde van dit jaar willen wij een elfde spoor toevoegen aan de blauw-witte Clubgrade-treintjes die al vertrokken zijn. Johan De Vos en André De Decker, hebben samen met de jongere kracht Jonathan Verstraete de handen in elkaar geslagen om er voor te zorgen dat het clubleven van KAAG geregeld onder woorden gebracht worden. Zonder de belofte te maken dat zij over alle activiteiten en alle prestaties van onze leden een verslag gaan neerzetten, willen zij toch bij momenten en over momenten het een en ander van commentaar voorzien. Dat kan gaan over een directe reportage, een kritische beschouwing, een ludieke interpretatie of een cursieve pennentrek.

In ons spoorboekje noteren we nummer en titel: Spoor 11 “Wie schrijft die blijft… lopen”

Best mogelijk dat er binnenkort nog een twaalfde spoor wordt geopend.
Verder maken we alvast deze afspraak dat er in de komende maand februari een tweede Clubgradetafel zal worden gehouden. In onze kantine, op een dinsdagavond. Datum nog te bepalen. 

10 augustus 2019

Clubgradetrein van KAAG rijdt nu al op tien sporen! Een actueel overzicht:

1. Bruggen bouwen

Sabine De Grave en Christl Tuyttens  hebben initiatief genomen om met deelgroepen van de Leielopers op bezoek te gaan bij evenementen van onze onderafdelingen. Bracht onverwachte en leuke ontmoetingen mee. Het verhaal daarover moet zeker nog in ons website-nieuws komen. Beloofd.
Dit is zeker een vorm van ‘bruggen bouwen’. Laat het maar een voorbeeld zijn.

2. Organiseer de organisatie

Koenraad De Vijlder en Jean Vancampo hebben met de steun van Paula Vanhoovels een schets gemaakt van onze club: “Hoe het is en hoe het (gedroomd) zou kunnen zijn.”
Is nog niet volledig af. Maar binnenkort komen ze er mee naar buiten. En naar de bestuurstafel. Benieuwd!

3. TWIZZIT efficiënt

Jonas Vander Vennet en Steven Vancoetsem hebben een beetje gewacht op een update van TWIZZIT. Die is er nu. Het inschrijven voor ons zomerkamp dat er nu aankomt is helemaal gebeurd via Twizzit. Dit was een proefballonnetje. En is volledig geslaagd.
Gevolg? Gans de club zal het nieuwe seizoen moeten binnenstappen langs de TWIZZIT-poort! Dat wordt de enige toegangsweg. Geen papieren achterdeur meer. Nieuwe inschrijvingen en herinschrijvingen allemaal via Twizzit.
Jonas en Steven zullen ons verder meenemen in nieuwe Twizzit-toepassingen. Zoals functioneren en communiceren in trainingsgroepen. Of zoals in deze Clubgrade-groep. Hoe je klaar!

4. Website verbeteren

André De Decker is momenteel zowat de enige website-redacteur.
En hij begrijpt de opmerking dat de huidige website beter kan. Er staan bijvoordeeld fouten of onvolkomenheden bij de kalender (als je die vindt!) of bij de jeugdtrainingen.
André zou graag wat gezelschap krijgen in het verzamelen van de juiste informatie en het plaatsen in de juiste kadertjes. Wie dit kan of wil is welkom.

5. Sfeer en andere nuttigheden

Op dit spoor is er windstilte. Hoewel iedereen het wel eens is over het belang er van.
Daarom herhaal ik de oproep: dit project kan bestaan uit tientallen kleine en/of grotere initiatieven. Creatieve dingen. Speldenprikjes. Onnozelheden. Noem maar op.

Zijn er bij KAAG zo geen creatievelingen of ‘onnozelaars‘?

6. Uitstraling

Je mag Isabelle Moray een trendy-bewuste dame noemen, ze is er ook voor gewonnen om onze atleten een mooie clubuitstraling aan te meten. Daar is ze mee bezig en daar gaat ze mee door. Haar boodschap is:  “Er zijn altijd zijn t- shirts genoeg voorradig en trainings kunnen –  als ik aanwezig ben – gepast worden en  besteld worden.  Als er genoeg bestellingen zijn, gaan die door”, dixit Isabelle. Haar winkel is in de kantine.

7. Eet sportief

Binnenkort zal je onze kantinedames, Katrien Verschraegen en Annemie Bielen, een ander taaltje horen spreken. Zij gaan op cursus over ‘gezonde producten in mijn kantine’. Echt benieuwd wat dat zal worden.
En jawel het gaat over wetenschap! Wetenschap in de praktijk ook. Want nog deze maand zal bij een groep Leielopers de vochtbalans worden gemeten, voor en na de training. En met de uitslag in de hand zullen die atleten worden gestuurd naar… de kantine, bij Katrien en Annemie! Knap toch?

8. Wees in met de UiTPAS

Met jouw UiTPAS in de hand zal je ook punten kunnen verzamelen door in te schrijven bij onze club. Daarvoor moet je bij Sofie, de secretaris, zijn.
Daarnaast is UiTPAS voor gezinnen die het financieel minder breed hebben ook een mogelijkheid om aan verminderd tarief lid te worden van KAAG. Je kunt mensen die in die situatie zijn helpen door hen daar op te wijzen.


9. Kleurtjeskassa

Nieuw project, jawel! In feite een spin-off van spoor 7 ‘Eet sportief’. Samen met dit ‘culinair’ gebeuren krijgt de club de kans om op een interessante manier kennis te maken met een digitaal betalingssysteem. En nieuwe kassa in de kantine dus. Je gaat ze moeilijk wit of zwart kunnen noemen, want via een scherm zal ze opvallen door haar kleurenpallet. Verbetering voor de kantinehouders, vlottere financiële verwerking, beter stockbeheer… en de mogelijkheid om te betalen zonder cash!
Voorzitter Jean is de sterkhouder van dit project, Katrien en Annemie zijn twee rechterhanden.


10. Leven als een master

Ronny Coene en Marc Cherlet zijn twee van onze masters die de intentie hebben om de groeiende KAAG-categorie van de masters om te smeden tot een hechte, vriendschappelijke en competitieve gemeenschap. Zo waren zij  al twee jaar actief bezig om een Interclubploeg op de been te brengen. Met succes trouwens! Nu gaan ze verder om nog deze maand enkele estafetteteams aan de start te brengen van het BK. 

Vragen, reacties, suggesties…
allemaal welkom bij jullie clubgrade-assistent, André De Decker.
5  juni 2019

Clubgrade rolt verder nieuwe sporen uit:

Wij hadden er al vier om te starten, nu zijn er nog eens vier bij gekomen. Ziehier het actuele spoorboekje:

1. Bruggen bouwen
2. Organiseer de organisatie
3. TWIZZIT efficiënt
4. Website verbeteren
5. Sfeer en andere nuttigheden
6. Uitstraling
7. Eet sportief
8. Wees in met de UiTPAS

We hernemen ze allemaal  en geven u de updates.

1. Bruggen bouwen

Sabine De Grave en Christl Tuyttens, twee Leielopers, nemen hierin het voortouw. Zij willen niet te veel theorie verkopen, maar in de praktijk mooie voorbeelden stellen. Stilaan willen ze volgers krijgen.


2. Organiseer de organisatie

Koenraad De Vijlder en Jean Vancampo zetten zich aan de tekentafel. Eerst een tekening maken van wat er is, pas daarna kunnen er nieuwe schetsen gemaakt worden. Dat is hun motto. Benieuwd wat het wordt.

 
3. TWIZZIT efficiënt

Jonas Vander Vennet en Steven Vancoetsem komen digitaal niet onbeslagen op het ijs. Zij zullen uitzoeken hoe de ganse club kan gaan Twizzitten. En het ons allemaal leren…

4. Website verbeteren

André De Decker is momenteel zo wat de enige website-redacteur. Hij zoekt nog medewerkers. Om inhoud te schrijven of om de structuur van de site te verbeteren. Wie een beetje tijd, kennis of interesse heeft mag zich melden!

5. Sfeer en andere nuttigheden

In feite is dit project al naar voor geschoven in de startvergadering van Clubgrade (25/2/19). Het is niet weerhouden in de eerste trajecten om op te starten. Maar het is te mooi om te laten liggen. Het heeft ook nog geen voortrekkers. Dit komt misschien omdat het nog niet duidelijk is wat het kan of moet worden. Maar dat is niet erg. In feite zou dit project kunnen bestaan uit tientallen kleine en/of grotere initiatieven. Creatieve dingen. Speldenprikjes. Onnozelheden. Noem maar op.
Zijn er bij KAAG zo geen creatievelingen of ‘onnozelaars‘?

6. Uitstraling

Isabelle Moray lanceerde vorig jaar reeds de trend  om onze atleten (en al wie zich met de atleten wil vereenzelvigen) aan een schappelijk prijs uniform aan te kleden. Dit werd van meet af aan een succes. En Isabelle gaat er mee verder. Zij vergeet daarbij niet het sociale en ecologische aspect. Een hergebruik en tweedehandshandel hoort hier ook bij. En uiteraard nemen we dit initiatief graag op in het spoorboekje van Clubgrade. Om verder naar uit te zien.

7. Eet sportief

Onze club tekent met Gezond Sporten Vlaanderen vzw een overeenkomst. Dit wordt de start van een driejarig project met als eerste en belangrijkste doel: Stimuleren van een gezonder voedingsaanbod in de sportclub dat past bij een sportieve levensstijl.
Dit zal gepaard gaan met een doorgedreven initiatie van onze medewerkers, gevolgd door een permanente begeleiding. Wie kunnen we beter in de stuurcabine zetten dan onze kantinedames Katrien Verschraegen en Annemie Bielen? Zij zullen mede door voedingsdeskundigheid van Gitte Haenen geholpen worden.

8. Wees in met de UiTPAS

UiTPAS is bekend als een Vlaams initiatief. Het is bedoeld om burgers te stimuleren aan sport en cultuur deel te nemen. Nu KAAG UiTPAS-partner is geworden kunnen al onze huidige en toekomstige clubleden die in Gent, Destelbergen of Merelbeke wonen, meteen 25 extra punten krijgen op hun spaarkaart (de UiTPAS). Met die gespaarde punten kunnen zij op hun beurt korting krijgen bij andere cultuur- en sportverenigingen. 
Mensen die door hun sociale situatie recht hebben op het kansentarief kunnen dan weer met hun pas substantieel korting krijgen op hun lidgeld. Sofie Timmermans is als secretaris best geplaatst om voor de club UiTPAS-beheerder te zijn.

 

Vragen, reacties, suggesties, medewerking aan of bij één van deze projecten  blijven welkom bij:
André De Decker,
clubgradepromotor.
andre.dedecker@telenet.be 7 mei 2019 

Uit de startvergadering van 25 februari en de daaropvolgende ‘casetafel’ van 23 april kwamen deze keuzes. Clubgrade zal zich bij KAAG ontplooien op vier sporen. We zetten ze hieronder kort uiteen. (Deze uitleg kwam als ‘post’ op de website van 7 mei)

Bruggen bouwen

In een grote club als KAAG wordt al eens kritisch geduid dat er te veel ‘eilandjes’ zijn. Dit krijgt een negatieve connotatie mee: ‘Die eilandjes staan te los van elkaar. Ze dragen niet bij tot een clubgevoel, integendeel…’
Aan dit gevoel willen we met Clubgrade een twist geven. Hoeft dat zo te blijven? Wat is daar mis mee? Kunnen we toch onze missie waar maken dat elk op zijn niveau atletiek mag beoefenen?
Dit is een gedurfd project. Niet gemakkelijk. Maar we hebben mensen in onze rangen die er in geloven.

Verantwoordelijkheden beschrijven en toewijzen

In een goed uitgebalanceerde organisatie, ook in een atletiekclub, zijn er vele taken te vervullen. Het gaat om meer dan alleen maar trainers aanstellen. Vele mensen zien dat we op dat vlak steken laten vallen.
Dit project wil daarom eerst onderzoeken welke taken in onze club dienen vervuld te worden. En nadien op zoek gaan naar mensen (waarschijnlijk veel mensen!) om die verantwoordelijkheden op te nemen.

TWIZZIT optimaal gebruiken

Het bestuur heeft recent dit administratie- en communicatie-instrument aangekocht. Het houdt vele beloftes in. Niet alleen voor het bestuur, maar ook voor alle personen die willen meewerken in de organisatie, ook voor alle leden afzonderlijk. Maar Twizzit is nog onvoldoende gekend en mede daardoor ondergebruikt. Via dit project willen we daar merkelijke verbetering in brengen.

Website verbeteren

De KAAG-website is pas twee jaar geleden vernieuwd. Maar dit digitale huis vraagt ook constante aandacht. We moeten permanent op zoek naar verbetering en vernieuwing. Nieuwe trends en nieuwe mogelijkheden moeten gezien worden. Foute en onduidelijke communicatie moet vermeden worden. Via dit vierde spoor willen we onze website hip en efficiënt maken.

Tot hier de stand van zaken. Via deze weg (post op de website) houden we iedereen die het wil horen en zien op de hoogte. Ook via nieuwsbrieven en papieren communicatie op het bord in de clubkantine, via Facebook en Twizzitberichten aan de leden.

En natuurlijk willen wij jullie allen graag warm maken om in te stappen in één van onze clubgradetreintjes.

André De Decker,
clubgradepromotor.
andre.dedecker@telenet.be

  25 februari 2019

Die avond in onze kantine. Rond één grote tafel, dit onuitgegeven gezelschap:

Laura Martens – atleet.  Alix De Clercq – atleet.  Lisa Martens – atleet.  Judith Baeyens – atleet.  Jonas Vander Vennet – atleet/trainer.  Steven Vancoetsem – ouder/jurylid.  Koenraad De Vijlder – leieloper.  Jean-Claude Fasseur – trainer.  Geert Van de Voorde – voorzitter onderafdeling Laarne.  Jean Vancampo – bestuurder/penningmeester en ondervoorzitter.  Sofie Timmermans – bestuurder/secretaris.  André De Decker – bestuurder/voorzitter.  Kristl Tuytens – leieloper (verontschuldigd).  Paula, Marc en Pieter – clubgradebegeleiders, deze avond de gespreksleiders.

Het gezelschap maakte op een drie uren durende bijeenkomst een diagnose van de clubwerking, zette enkele belangrijke te verwachten droombeelden voor de club in perspectief en formuleerde enkele concrete acties om de club op weg te zetten… Via een paar boeiende veranderingstrajecten. Naar een hogere graad van werken, naar een upgrade dus. Of nog beter een Clubgrade! De volgende stap zal een zogenaamde ‘Casetafel’ zijn. We maken een keuze uit de opgesomde veranderingstrajecten. Die keuze is al een beetje voorbereid, want de deelnemers van 25/2 konden al hun individuele voorkeuren in stemming brengen. Een kleinere groep, waarschijnlijk een zestal personen, al of niet komende uit de groep van 12 hierboven, zal deze plannen verder vorm geven.   Alle leden van KAAG zullen de gelegenheid krijgen om een enquête in te vullen. Vanuit het perspectief van ofwel bestuurder, ofwel trainer, ofwel atleet ofwel vrijwilliger.Deze vragenlijsten worden anoniem ingevuld en digitaal verwerkt door de clubgradebegeleiders (niet de bestuurders van KAAG). Dit onderzoek is wetenschappelijk onderbouwd. Het wordt opgevolgd door UGent. Verschillende perspectieven worden op die manier samen gelegd. Hoe meer mensen de vragenlijsten invullen, hoe beter de foto van onze clubwerking wordt.