Clubgrade !

10 augustus 2019

Clubgradetrein van KAAG rijdt nu al op tien sporen! Een actueel overzicht:

1. Bruggen bouwen

Sabine De Grave en Christl Tuyttens  hebben initiatief genomen om met deelgroepen van de Leielopers op bezoek te gaan bij evenementen van onze onderafdelingen. Bracht onverwachte en leuke ontmoetingen mee. Het verhaal daarover moet zeker nog in ons website-nieuws komen. Beloofd.
Dit is zeker een vorm van ‘bruggen bouwen’. Laat het maar een voorbeeld zijn.

2. Organiseer de organisatie

Koenraad De Vijlder en Jean Vancampo hebben met de steun van Paula Vanhoovels een schets gemaakt van onze club: “Hoe het is en hoe het (gedroomd) zou kunnen zijn.”
Is nog niet volledig af. Maar binnenkort komen ze er mee naar buiten. En naar de bestuurstafel. Benieuwd!

3. TWIZZIT efficiënt

Jonas Vander Vennet en Steven Vancoetsem hebben een beetje gewacht op een update van TWIZZIT. Die is er nu. Het inschrijven voor ons zomerkamp dat er nu aankomt is helemaal gebeurd via Twizzit. Dit was een proefballonnetje. En is volledig geslaagd.
Gevolg? Gans de club zal het nieuwe seizoen moeten binnenstappen langs de TWIZZIT-poort! Dat wordt de enige toegangsweg. Geen papieren achterdeur meer. Nieuwe inschrijvingen en herinschrijvingen allemaal via Twizzit.
Jonas en Steven zullen ons verder meenemen in nieuwe Twizzit-toepassingen. Zoals functioneren en communiceren in trainingsgroepen. Of zoals in deze Clubgrade-groep. Hoe je klaar!

4. Website verbeteren

André De Decker is momenteel zowat de enige website-redacteur.
En hij begrijpt de opmerking dat de huidige website beter kan. Er staan bijvoordeeld fouten of onvolkomenheden bij de kalender (als je die vindt!) of bij de jeugdtrainingen.
André zou graag wat gezelschap krijgen in het verzamelen van de juiste informatie en het plaatsen in de juiste kadertjes. Wie dit kan of wil is welkom.

5. Sfeer en andere nuttigheden

Op dit spoor is er windstilte. Hoewel iedereen het wel eens is over het belang er van.
Daarom herhaal ik de oproep: dit project kan bestaan uit tientallen kleine en/of grotere initiatieven. Creatieve dingen. Speldenprikjes. Onnozelheden. Noem maar op.

Zijn er bij KAAG zo geen creatievelingen of ‘onnozelaars‘?

6. Uitstraling

Je mag Isabelle Moray een trendy-bewuste dame noemen, ze is er ook voor gewonnen om onze atleten een mooie clubuitstraling aan te meten. Daar is ze mee bezig en daar gaat ze mee door. Haar boodschap is:  “Er zijn altijd zijn t- shirts genoeg voorradig en trainings kunnen –  als ik aanwezig ben – gepast worden en  besteld worden.  Als er genoeg bestellingen zijn, gaan die door”, dixit Isabelle. Haar winkel is in de kantine.

7. Eet sportief

Binnenkort zal je onze kantinedames, Katrien Verschraegen en Annemie Bielen, een ander taaltje horen spreken. Zij gaan op cursus over ‘gezonde producten in mijn kantine’. Echt benieuwd wat dat zal worden.
En jawel het gaat over wetenschap! Wetenschap in de praktijk ook. Want nog deze maand zal bij een groep Leielopers de vochtbalans worden gemeten, voor en na de training. En met de uitslag in de hand zullen die atleten worden gestuurd naar… de kantine, bij Katrien en Annemie! Knap toch?

8. Wees in met de UiTPAS

Met jouw UiTPAS in de hand zal je ook punten kunnen verzamelen door in te schrijven bij onze club. Daarvoor moet je bij Sofie, de secretaris, zijn.
Daarnaast is UiTPAS voor gezinnen die het financieel minder breed hebben ook een mogelijkheid om aan verminderd tarief lid te worden van KAAG. Je kunt mensen die in die situatie zijn helpen door hen daar op te wijzen.


9. Kleurtjeskassa

Nieuw project, jawel! In feite een spin-off van spoor 7 ‘Eet sportief’. Samen met dit ‘culinair’ gebeuren krijgt de club de kans om op een interessante manier kennis te maken met een digitaal betalingssysteem. En nieuwe kassa in de kantine dus. Je gaat ze moeilijk wit of zwart kunnen noemen, want via een scherm zal ze opvallen door haar kleurenpallet. Verbetering voor de kantinehouders, vlottere financiële verwerking, beter stockbeheer… en de mogelijkheid om te betalen zonder cash!
Voorzitter Jean is de sterkhouder van dit project, Katrien en Annemie zijn twee rechterhanden.


10. Leven als een master

Ronny Coene en Marc Cherlet zijn twee van onze masters die de intentie hebben om de groeiende KAAG-categorie van de masters om te smeden tot een hechte, vriendschappelijke en competitieve gemeenschap. Zo waren zij  al twee jaar actief bezig om een Interclubploeg op de been te brengen. Met succes trouwens! Nu gaan ze verder om nog deze maand enkele estafetteteams aan de start te brengen van het BK. 

Vragen, reacties, suggesties…
allemaal welkom bij jullie clubgrade-assistent, André De Decker.
____________________________________________________________________________
5  juni 2019

Clubgrade rolt verder nieuwe sporen uit:

Wij hadden er al vier om te starten, nu zijn er nog eens vier bij gekomen. Ziehier het actuele spoorboekje:

1. Bruggen bouwen
2. Organiseer de organisatie
3. TWIZZIT efficiënt
4. Website verbeteren
5. Sfeer en andere nuttigheden
6. Uitstraling
7. Eet sportief
8. Wees in met de UiTPAS

We hernemen ze allemaal  en geven u de updates.

1. Bruggen bouwen

Sabine De Grave en Christl Tuyttens, twee Leielopers, nemen hierin het voortouw. Zij willen niet te veel theorie verkopen, maar in de praktijk mooie voorbeelden stellen. Stilaan willen ze volgers krijgen.


2. Organiseer de organisatie

Koenraad De Vijlder en Jean Vancampo zetten zich aan de tekentafel. Eerst een tekening maken van wat er is, pas daarna kunnen er nieuwe schetsen gemaakt worden. Dat is hun motto. Benieuwd wat het wordt.

 
3. TWIZZIT efficiënt

Jonas Vander Vennet en Steven Vancoetsem komen digitaal niet onbeslagen op het ijs. Zij zullen uitzoeken hoe de ganse club kan gaan Twizzitten. En het ons allemaal leren…

4. Website verbeteren

André De Decker is momenteel zo wat de enige website-redacteur. Hij zoekt nog medewerkers. Om inhoud te schrijven of om de structuur van de site te verbeteren. Wie een beetje tijd, kennis of interesse heeft mag zich melden!

5. Sfeer en andere nuttigheden

In feite is dit project al naar voor geschoven in de startvergadering van Clubgrade (25/2/19). Het is niet weerhouden in de eerste trajecten om op te starten. Maar het is te mooi om te laten liggen. Het heeft ook nog geen voortrekkers. Dit komt misschien omdat het nog niet duidelijk is wat het kan of moet worden. Maar dat is niet erg. In feite zou dit project kunnen bestaan uit tientallen kleine en/of grotere initiatieven. Creatieve dingen. Speldenprikjes. Onnozelheden. Noem maar op.
Zijn er bij KAAG zo geen creatievelingen of ‘onnozelaars‘?

6. Uitstraling

Isabelle Moray lanceerde vorig jaar reeds de trend  om onze atleten (en al wie zich met de atleten wil vereenzelvigen) aan een schappelijk prijs uniform aan te kleden. Dit werd van meet af aan een succes. En Isabelle gaat er mee verder. Zij vergeet daarbij niet het sociale en ecologische aspect. Een hergebruik en tweedehandshandel hoort hier ook bij. En uiteraard nemen we dit initiatief graag op in het spoorboekje van Clubgrade. Om verder naar uit te zien.

7. Eet sportief

Onze club tekent met Gezond Sporten Vlaanderen vzw een overeenkomst. Dit wordt de start van een driejarig project met als eerste en belangrijkste doel: Stimuleren van een gezonder voedingsaanbod in de sportclub dat past bij een sportieve levensstijl.
Dit zal gepaard gaan met een doorgedreven initiatie van onze medewerkers, gevolgd door een permanente begeleiding. Wie kunnen we beter in de stuurcabine zetten dan onze kantinedames Katrien Verschraegen en Annemie Bielen? Zij zullen mede door voedingsdeskundigheid van Gitte Haenen geholpen worden.

8. Wees in met de UiTPAS

UiTPAS is bekend als een Vlaams initiatief. Het is bedoeld om burgers te stimuleren aan sport en cultuur deel te nemen. Nu KAAG UiTPAS-partner is geworden kunnen al onze huidige en toekomstige clubleden die in Gent, Destelbergen of Merelbeke wonen, meteen 25 extra punten krijgen op hun spaarkaart (de UiTPAS). Met die gespaarde punten kunnen zij op hun beurt korting krijgen bij andere cultuur- en sportverenigingen. 
Mensen die door hun sociale situatie recht hebben op het kansentarief kunnen dan weer met hun pas substantieel korting krijgen op hun lidgeld. Sofie Timmermans is als secretaris best geplaatst om voor de club UiTPAS-beheerder te zijn.

 

Vragen, reacties, suggesties, medewerking aan of bij één van deze projecten  blijven welkom bij:
André De Decker,
clubgradepromotor.
andre.dedecker@telenet.be 7 mei 2019 

Uit de startvergadering van 25 februari en de daaropvolgende ‘casetafel’ van 23 april kwamen deze keuzes. Clubgrade zal zich bij KAAG ontplooien op vier sporen. We zetten ze hieronder kort uiteen. (Deze uitleg kwam als ‘post’ op de website van 7 mei)

Bruggen bouwen

In een grote club als KAAG wordt al eens kritisch geduid dat er te veel ‘eilandjes’ zijn. Dit krijgt een negatieve connotatie mee: ‘Die eilandjes staan te los van elkaar. Ze dragen niet bij tot een clubgevoel, integendeel…’
Aan dit gevoel willen we met Clubgrade een twist geven. Hoeft dat zo te blijven? Wat is daar mis mee? Kunnen we toch onze missie waar maken dat elk op zijn niveau atletiek mag beoefenen?
Dit is een gedurfd project. Niet gemakkelijk. Maar we hebben mensen in onze rangen die er in geloven.

Verantwoordelijkheden beschrijven en toewijzen

In een goed uitgebalanceerde organisatie, ook in een atletiekclub, zijn er vele taken te vervullen. Het gaat om meer dan alleen maar trainers aanstellen. Vele mensen zien dat we op dat vlak steken laten vallen.
Dit project wil daarom eerst onderzoeken welke taken in onze club dienen vervuld te worden. En nadien op zoek gaan naar mensen (waarschijnlijk veel mensen!) om die verantwoordelijkheden op te nemen.

TWIZZIT optimaal gebruiken

Het bestuur heeft recent dit administratie- en communicatie-instrument aangekocht. Het houdt vele beloftes in. Niet alleen voor het bestuur, maar ook voor alle personen die willen meewerken in de organisatie, ook voor alle leden afzonderlijk. Maar Twizzit is nog onvoldoende gekend en mede daardoor ondergebruikt. Via dit project willen we daar merkelijke verbetering in brengen.

Website verbeteren

De KAAG-website is pas twee jaar geleden vernieuwd. Maar dit digitale huis vraagt ook constante aandacht. We moeten permanent op zoek naar verbetering en vernieuwing. Nieuwe trends en nieuwe mogelijkheden moeten gezien worden. Foute en onduidelijke communicatie moet vermeden worden. Via dit vierde spoor willen we onze website hip en efficiënt maken.

Tot hier de stand van zaken. Via deze weg (post op de website) houden we iedereen die het wil horen en zien op de hoogte. Ook via nieuwsbrieven en papieren communicatie op het bord in de clubkantine, via Facebook en Twizzitberichten aan de leden.

En natuurlijk willen wij jullie allen graag warm maken om in te stappen in één van onze clubgradetreintjes.

André De Decker,
clubgradepromotor.
andre.dedecker@telenet.be

  25 februari 2019

Die avond in onze kantine. Rond één grote tafel, dit onuitgegeven gezelschap:

Laura Martens – atleet.  Alix De Clercq – atleet.  Lisa Martens – atleet.  Judith Baeyens – atleet.  Jonas Vander Vennet – atleet/trainer.  Steven Vancoetsem – ouder/jurylid.  Koenraad De Vijlder – leieloper.  Jean-Claude Fasseur – trainer.  Geert Van de Voorde – voorzitter onderafdeling Laarne.  Jean Vancampo – bestuurder/penningmeester en ondervoorzitter.  Sofie Timmermans – bestuurder/secretaris.  André De Decker – bestuurder/voorzitter.  Kristl Tuytens – leieloper (verontschuldigd).  Paula, Marc en Pieter – clubgradebegeleiders, deze avond de gespreksleiders.

Het gezelschap maakte op een drie uren durende bijeenkomst een diagnose van de clubwerking, zette enkele belangrijke te verwachten droombeelden voor de club in perspectief en formuleerde enkele concrete acties om de club op weg te zetten… Via een paar boeiende veranderingstrajecten. Naar een hogere graad van werken, naar een upgrade dus. Of nog beter een Clubgrade! De volgende stap zal een zogenaamde ‘Casetafel’ zijn. We maken een keuze uit de opgesomde veranderingstrajecten. Die keuze is al een beetje voorbereid, want de deelnemers van 25/2 konden al hun individuele voorkeuren in stemming brengen. Een kleinere groep, waarschijnlijk een zestal personen, al of niet komende uit de groep van 12 hierboven, zal deze plannen verder vorm geven.   Alle leden van KAAG zullen de gelegenheid krijgen om een enquête in te vullen. Vanuit het perspectief van ofwel bestuurder, ofwel trainer, ofwel atleet ofwel vrijwilliger.Deze vragenlijsten worden anoniem ingevuld en digitaal verwerkt door de clubgradebegeleiders (niet de bestuurders van KAAG). Dit onderzoek is wetenschappelijk onderbouwd. Het wordt opgevolgd door UGent. Verschillende perspectieven worden op die manier samen gelegd. Hoe meer mensen de vragenlijsten invullen, hoe beter de foto van onze clubwerking wordt.